Producten

Combinum

Combinum is een zeer krachtige tool om uw complexe productstructuren of beslissingsmodellen foutloos en overzichtelijk via het WWW aan te bieden aan uw klanten of wederverkopers.

Virtueel Plein

Virtueel Plein is een zeer complete webomgeving waarin dorpen en stadsdelen de volledige communicatie met burgers en overheden
kunnen onderbrengen en etaleren. Het onderhoud kan door velen gebeuren, teneinde een zeer compleet gezamenlijk resultaat te presenteren.

Integraal onderdeel is de zalenplanner, die het voor gemeenschapshuizen mogelijk maakt om de planning
en reservering van ruimtes geheel online te beheren.

Inmiddels maken onderstaande dorpen reeds gebruik van het Virtueel Plein:

Ook Borkel en Schaft is inmiddels enthousiast gebruiker van Virtueel Plein..

Mobiele website

Met een mobiele website kunt u specifiek inspelen op de mogelijkheden van de weergave van uw website op smartphones en tablets.
Een uitstekende vorm om bezoekers naar uw website te krijgen.